بی جوابی////

جوابی برای پرسشهایم که قراره تا ١ سال دیگه برا اتفاق بیافته وجود نداره.....

نمی دونم سال دیگه میگم تقدیر بی تقصیر نیست......یا میگم سرنوشت رقم زده....

و یا شاید هم یه اتفاق خوب....... من تصمیم خودم رو گرفتم ، اما تمصمیم گیرنده(که ای

کاش این گیر هیچ وقت کس رو اذیت نکنه) من نیستم.....

سال دیگه همین موقع جواب کنکور فصل بعد زندگیم میاد....!!!!!

به امید اون روز.....

/ 0 نظر / 20 بازدید